Χάραγμα δικάταρτου ιστιοφόρου του 14ου αι., Αγία Σοφία Τραπεζούντας
[Εικονογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_BYZl_SOPHIAb_051.jpg
Τίτλος
Χάραγμα δικάταρτου ιστιοφόρου του 14ου αι., Αγία Σοφία Τραπεζούντας
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
Russel Trust
Είδος
Χάραγμα βυζαντινού ιστιοφόρου
Λέξεις - Κλειδιά
Ιστιοφόρα.
Τραπεζούντα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χάραγμα, χαράγματα / Γκράφιτι.