Η βυζαντινή κινστέρνα "Φιλνταμί" στο Μπακίρκιοϊ: γενική άποψη του σημερινού αθλητικού χώρου από ψηλά
[Φωτογραφικό υλικό]

TIBYZe_W2_047.JPG
Τίτλος
Η βυζαντινή κινστέρνα "Φιλνταμί" στο Μπακίρκιοϊ: γενική άποψη του σημερινού αθλητικού χώρου από ψηλά
Περιγραφή
«Φιλνταμί», η βυζαντινή κινστέρνα στο Έβδομον / Μπακίρκιοϊ, φωτ 47. Η λήψη έγινε από τον κήπο της τοπικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο πλάτωμα (20-25 μέτρα;) πάνω από την ανώνυμη βυζαντινή κινστέρνα. Οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πρόχειρες, ελάχιστες είναι οι οικοδομικές. Έτσι ο πελώριος χώρος της ακάλυπτης δεξαμενής είναι απόλυτα ορατός.
Η ξέσκεπη δεξαμενή είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίσμα. Διαστάσεις: 127 μ μήκος οι μακριές πλευρές και 76 μ οι στενές. Τα τοιχώματα έχουν ύψος εσωτερικά 11 μ και το πάχος τους κυμαίνεται μεταξύ 4,10 και 7 μ.
Το οικοδομικό τέρας πίσω είναι ο μάρτυρας της τρελής ανάπτυξης στη σύγχρονη Τουρκία! Πάντως, τυχεροί όσοι κατοικούν γύρω από την κινστέρνα.
Χρόνος λήψης
7/3/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθλητικοί χώροι.
Έβδομον, προάστιο.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Κωνσταντινούπολη, ύδρευση.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύδρευση.
Υποδομές.