Κάτοψη του «μαρτυρίου» των αγίων Κάρπου και Παπύλα στα Ψωμαθειά (Κ/Πολη)
[Εικονογραφικό υλικό]

TIC1_B004a_Martyrion_A_plan.jpg
Τίτλος
Κάτοψη του «μαρτυρίου» των αγίων Κάρπου και Παπύλα στα Ψωμαθειά (Κ/Πολη)
Πηγή
Βιβλίο
©:
Müller-Wiener, Bildlexikon (1977)
Είδος
Κάτοψη πρωτοβυζαντινού ναού
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά κατάλοιπα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μαρτύριο, κτίσμα.
Παλαιά Πόλη.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Σχέδια, όψεις.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.