Κάτοψη του «μαρτυρίου» των αγίων Κάρπου και Παπύλα στα Ψωμαθειά (Κ/Πολη)
[Εικονογραφικό υλικό]