Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας: Η ανατολική πρόσοψη με τους 6 δωρικούς κίονες και κεντρική είσοδος με τη ράμπα
[Φωτογραφικό υλικό]

Aegina_Aphaia_Temple_012.jpg
Τίτλος
Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας: Η ανατολική πρόσοψη με τους 6 δωρικούς κίονες και κεντρική είσοδος με τη ράμπα
Περιγραφή
Ιερό της Αφαίας Αθηνάς, Αίγινα, φωτ 12.
Χρόνος λήψης
2/4/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Αίγινα.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Δωρικός ρυθμός.