Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας: Η ανατολική πρόσοψη με τους 6 δωρικούς κίονες και κεντρική είσοδος με τη ράμπα
[Φωτογραφικό υλικό]