Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας: Η νότια μακριά πλευρά του κτίσματος
[Φωτογραφικό υλικό]

Aegina_Aphaia_Temple_015.jpg
Τίτλος
Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας: Η νότια μακριά πλευρά του κτίσματος
Περιγραφή
Ιερό της Αφαίας Αθηνάς, Αίγινα, φωτ 15.
Χρόνος λήψης
2/4/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Αίγινα.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαίος ναός.
Δωρικός ρυθμός.