Ο ναός της Αθηνάς Αφαίας: Η νότια μακριά πλευρά του κτίσματος
[Φωτογραφικό υλικό]