Η είσοδος του Θεοδωρίδειου Παρθεναγωγείου Ραιδεστού με το αετωματικό υπέρθυρο (το 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURT_T_T_032.jpg
Τίτλος
Η είσοδος του Θεοδωρίδειου Παρθεναγωγείου Ραιδεστού με το αετωματικό υπέρθυρο (το 1996)
Περιγραφή
Ραιδεστός / Tekirdağ φωτ 32. Πάνω από την ξεχαρβαλωμένη πόρτα (της οποίας σώζονται μόνο τα κάγκελα) υπήρχε επιγραφή «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΑ», που φαίνεται ότι έχει ξυστεί, προφανώς γιατί παρέπεμπε στον Έλληνα ευεργέτη Κωστάκη Θεοδωρίδη. Έχει σωθεί, όμως, στο κέντρο του αετώματος, η μικρή οβάλ πινακίδα «1909». Το παλαιό εκπαιδευτήριο επισκευαζόταν τον Απρίλιο του 1996, ίσως για να χρησιμοποιηθεί ξανά σαν σχολείο.
Χρόνος λήψης
4/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παρθεναγωγείο.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.