Η είσοδος του Θεοδωρίδειου Παρθεναγωγείου Ραιδεστού με το αετωματικό υπέρθυρο (το 1996)
[Φωτογραφικό υλικό]