Μόλυβος: Η ανακαινισμένη αίθουσα του «θερμού» και το υπόκαυστο στο οθωμανικό Λουτρό
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_HAM_012.JPG
Τίτλος
Μόλυβος: Η ανακαινισμένη αίθουσα του «θερμού» και το υπόκαυστο στο οθωμανικό Λουτρό
Περιγραφή
Μόλυβος, Χαμάμ φωτ 012. Η αίθουσα του «θερμού» συνδέεται άμεσα με το υπόκαυστο που βρίσκονταν κάτω από το δάπεδο. Κατά την ανακαίνιση φτιάχτηκε γυάλινο δάπεδο για να μπορούν οι επισκέπτες να βλέπουν το θερμαντικό κέντρο του λουτρού.
Χρόνος λήψης
10/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Λουτρό.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.