Μόλυβος: Η ανακαινισμένη αίθουσα του «θερμού» και το υπόκαυστο στο οθωμανικό Λουτρό
[Φωτογραφικό υλικό]