Παπαχρήστος, Ποδάρας, Ρίζος (επιμ.), Αναγραφή της Κυζίκου (1825, 2015)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Παπαχρήστος, Ποδάρας, Ρίζος (επιμ.), Αναγραφή της Κυζίκου (1825, 2015)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αναγραφή της Κυζίκου. Ιστορική πραγματεία του 19ου αι. για την Κυζικηνή χερσόνησο, Ιωάννης Παπαχρήστος, Πέτρος Ποδάρας, Ιωάννης Ρίζος (επιμ.), Νίκη Γεωργίου, Ιω. Παπαχρήστου (απόδοση στη νεοελληνική) (Εκδόσεις Κύζικος, Νέα Αρτάκη 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-618-82185-1-2
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση του μοναδικού σωζόμενου χειρογράφου της Αναγραφής της Κυζίκου, ενός ανυπόγραφου ιστορικού υπομνήματος του 1825, το οποίο φυλάσσεται στην πολύτιμη συλλογή κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων (υπ’αριθ. 50). Πρόκειται για κείμενο τοπικής ιστοριογραφίας που αφορά στην αρχαία πόλη της Κυζίκου και την ευρύτερη περιοχή της Κυζικηνής χερσονήσου στη νότια (τη μικρασιατική πλευρά) της Θάλασσας του Μαρμαρά, το οποίο διανθίζεται με τη φιλολογική, όπως την αποκαλεί ο συγγραφέας, αναφορά σε επιφανείς προσωπικότητες που κατάγονταν από την Κύζικο.

Η έκδοση του χειρογράφου συνοδεύεται από εισαγωγή και απόδοση του πρωτοτύπου στη δημοτική, εμπεριέχει τους χάρτες του χειρογράφου καθώς και φωτογραφίες.

Περιεχόμενα: Χαιρετισμός του Οικ. Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου σ. 7. Σημείωμα των εκδοτών σσ. 8-9. Προλογικά σσ. 10-11. Εισαγωγή σσ. 13-42. Μεταγραφή χειρογράφου σσ. 43-81. Απόδοση στη νεοελληνική σσ. 83-120. Φωτογραφίες σσ. 121-126. Ευρετήρια σσ. 127-135. Özet – Summary – Résumé σσ. 137-140.
Λέξεις - κλειδιά
Αδριανός.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Βυζαντινή εποχή.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μητρόπολη Κυζίκου.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χερσόνησος Αρτάκης / Κυζικηνή Χερσόνησος / Αρκτόνησος.
Χωριό / Οικισμός.