Κατάλοιπα από το παλαιό καμίνι
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_008.JPG
Τίτλος
Κατάλοιπα από το παλαιό καμίνι
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής, φωτ 008. Στην οροφή του παλαιού καμινιού του εργαστηρίου, του 1954
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Λέσβος.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Πήλινα σκεύη.