Κατάλοιπα από το παλαιό καμίνι
[Φωτογραφικό υλικό]