Άγιος Στέφανος Λέσβου: Διακόσμηση κουμαριών με επίχρισμα «μπατανά»
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_022.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου: Διακόσμηση κουμαριών με επίχρισμα «μπατανά»
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 022. Τα πήλινα λιάζονται για να στεγνώσουν και ο Δημητρός δουλεύει ασταμάτητα.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.