Άγιος Στέφανος Λέσβου: Διακόσμηση κουμαριών με επίχρισμα «μπατανά»
[Φωτογραφικό υλικό]