Ο θρόνος, έργο Θ. Μ. Τόμπρου 1905
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH001-021.jpg
Τίτλος
Ο θρόνος, έργο Θ. Μ. Τόμπρου 1905
Περιγραφή
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας, φωτ 21, ναός. Ο δεσποτικός θρόνος με τα λιοντάρια (λεπτομ.), κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο. Στο πλάι, κάτω, επιγραφή: «ΕΠΟΙΕΙ / Θ. Μ. ΤΟΜΠΡΟΣ / ΑΘΗΝΑΙ 1905»
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία Τριάδα, ναός.
Δεσποτικός θρόνος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μαρμαρογλύπτης.
Τόμπρος Θεόδωρος, μαρμαρογλύπτης.