Ο θρόνος, έργο Θ. Μ. Τόμπρου 1905
[Φωτογραφικό υλικό]