Άγιος Στέφανος Λέσβου. «Λαϊνίδες» του γάμου (αριστερά) και κουμάρια με μία λαβή (δεξιά) στο τσουκαλαριό του Κουβδή
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_027.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου. «Λαϊνίδες» του γάμου (αριστερά) και κουμάρια με μία λαβή (δεξιά) στο τσουκαλαριό του Κουβδή
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής Δ. Κουβδή, φωτ 027. Οι «λαϊνίδες» του γάμου (στα αριστερά) είναι τελετουργικά αγγεία με πολλές λαβές και συμβολικό χαρακτήρα. Οι δύο μεγάλες λαβές συμβολίζουν το νιόπαντρο ζευγάρι και οι μικρότερες τα παιδιά που θα γεννηθούν. Αυτές στη φωτ είναι διακοσμημένες με κόκκινο μπατανά, όπως και τα κουμάρια (οι στάμνες στα δεξιά). Μετά το ψήσιμο, θα διακοσμηθούν με φυτικά και γραμμικά μοτίβα.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Λέσβος.
Νερό.
Οικιακά σκεύη.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.