Άγιος Στέφανος Λέσβου. «Λαϊνίδες» του γάμου (αριστερά) και κουμάρια με μία λαβή (δεξιά) στο τσουκαλαριό του Κουβδή
[Φωτογραφικό υλικό]