Άγρια βλάστηση γύρω από τον βυζαντινό Πύργο της Απολλωνίας
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_BYZl_TOWER_APOL_049.JPG
Τίτλος
Άγρια βλάστηση γύρω από τον βυζαντινό Πύργο της Απολλωνίας
Περιγραφή
Βυζαντινός Πύργος Απολλωνίας (στον Νομό Καβάλας) φωτ 49. Δυο βήματα από την παραλιακή οδό, ένας όμορφος τόπος με θαυμάσια θέα κι ένα εντυπωσιακό οχυρωματικό έργο της Παλαιολόγειας εποχής στην Δημοτική Ενότητα Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.
Χρόνος λήψης
26/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μακεδονία Ανατολική.
Παλαιολόγεια εποχή.
Πύργος, πύργοι.