Άγρια βλάστηση γύρω από τον βυζαντινό Πύργο της Απολλωνίας
[Φωτογραφικό υλικό]