Ερείπιο στο θλιβερό Φανάρι του 21ου αιώνα
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_CITY5H_F_201.jpg
Τίτλος
Ερείπιο στο θλιβερό Φανάρι του 21ου αιώνα
Περιγραφή
Φανάρι (συνοικία) / Fener φωτ 201. Δυο βήματα πιο κάτω από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή
Χρόνος λήψης
6/6/2006 (περίπου)
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.