Ερείπιο στο θλιβερό Φανάρι του 21ου αιώνα
[Φωτογραφικό υλικό]