Σηφουνάκης, Βιομηχανικά Κτίρια (1986)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σηφουνάκης, Βιομηχανικά Κτίρια (1986)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Νίκος Σηφουνάκης, Βίκυ Κουτσκουδή, Στρατής Φραντζέσκος, Στρατής Χαλαυτής (κειμ.), Γιάννης Γενητσαριώτης (φωτ.), Βιομηχανικά Κτίρια στη Λέσβο. Ελαιοτριβεία-Σαπωνοποιεία, 19ος και αρχές 20ού αι., Νίκος Σηφουνάκης (επιστ. επιμ.), (Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη 1986)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία
Στον τόμο παρουσιάζονται κυρίως τα ελαιοτριβεία της Λέσβου και τα κείμενα συνοδεύονται από έγχρωμες φωτογραφίες, σχέδια, κατόψεις και πλούσιο αρχειακό υλικό.

Περιεχόμενα: Πρόλογος Antonio Gramsi σελ. 7, Νίκου Σηφουνάκη: Βιομηχανικά Κτίρια στη Λέσβο-19ος και αρχές 20ού αι., Διατήρηση και προσαρμογή τους σσ. 10-33, Νέες χρήσεις στα Ελαιοτριβεία σσ. 34-39, Πώς σκεφτόμαστε τη λειτουργία τους και τι περιμένουμε σσ. 40-45 / Βίκυς Κουτσκουδή: Η εξέλιξη του τρόπου παραγωγής του λαδιού στη Λέσβο σσ. 46-49, Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις στα πρωτόγονα Ελαιοτριβεία σσ. 50-53, Τα Ελαιοτριβεία σε άλλα μέρη σσ. 54-57, 19ος και αρχές 20ού αι., - Εισαγωγή νέας τεχνολογίας στα Ελαιοτριβεία της Λέσβου σσ. 58-79, Μέσα 20ού αι. – Σύγχρονη τεχνολογία σσ. 80-81 / Στρατή Φραντζέσκου: 19ος και αρχές 20ού αι., Ελαιοτριβεία – Σαπωνοποιεία σσ. 82-97,

Τυπολογία – Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και εξέλιξη των κτισμάτων σσ. 98-113, Κοινοτικό Ελαιοτριβείο Πολυχνίτου σσ. 114-123 / Στρατή Χαλαυτή: Σαπωνοποιείο Πλωμαρίου σσ. 124-135, Κοινοτικό Ελαιοτριβείο Μανταμάδου σσ. 136-153, Κοινοτικό Ελαιοτριβείο Αγ. Παρασκευής σσ. 154-173. Σύνολο σελίδων 176.

«Το λεύκωμα αυτό δεν αποτελεί μια πλήρη ανάλυση όλων των ιστορικών και επιστημονικών δεδομένων που συντέλεσαν στη δημιουργία της Βιομηχανικής Λέσβου του 19ου αιώνα. Προσπαθήσαμε απλά, ν’ αποτυπώσουμε ένα μέρος του Νεώτερου Πολιτισμού που σώζεται σ’ αυτό το νησί του Ανατολικού Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα, τα κτίρια της Βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, ελαιοτριβεία και σαπωνοποιεία∙ παρουσιάσαμε συγχρόνως τις προσπάθειές μας για μια ζωντανή ένταξη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο σύγχρονο τρόπο ζωής». (Απόσπασμα από το Α΄ Κεφάλαιο σελ. 10)
Λέξεις - κλειδιά
Βιομηχανία.
Ελαιοτριβείο.
Εμπόριο.
Λαδεμπόριο.
Λέσβος.
Παραγωγική μονάδα.
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Σαπούνι.
Σαπωνοποιία.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.