Σηφουνάκης, Βιομηχανικά Κτίρια (1986)
[Βιβλιογραφία]