Δούκας, Στο τελευταίο παραδοσιακό καμίνι της Λέσβου (2016)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Δούκας, Στο τελευταίο παραδοσιακό καμίνι της Λέσβου (2016)
Συγγραφέας
Δούκας Δούκας
Τίτλος
Μια μέρα στο τελευταίο παραδοσιακό καμίνι της Λέσβου
Χρονολογία
2016
Πηγή
Πηγή
Κείμενο για το ΑΠΑΝ (apan.gr).
Αρ. σελίδων
6
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Αυτοτελές.
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΔΔ / DD
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αιγαίο Ανατολικό.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Λέσβος.
Παραγωγική μονάδα.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.
Προϊστορικός οικισμός.