Δούκας, Στο τελευταίο παραδοσιακό καμίνι της Λέσβου (2016)
[Κείμενα]