Θεσσαλονίκη, η Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα): Ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος τελούν θυσία στους θεούς για τη νίκη στο μέτωπο της Ανατολής
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_TH_GAL_03_032.JPG
Τίτλος
Θεσσαλονίκη, η Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα): Ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος τελούν θυσία στους θεούς για τη νίκη στο μέτωπο της Ανατολής
Περιγραφή
Παλατιανό συγκρότημα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη, η Αψίδα του Γαλέριου («Καμάρα») φωτ 32.
Χρόνος λήψης
12/1/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Γαλέριος, αυτοκράτορας.
Διοκλητιανός.
Θεσσαλονίκη.
Θυσία, τελετουργία.
Ύστερη Αρχαιότητα.