Θεσσαλονίκη, η Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα): Ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος τελούν θυσία στους θεούς για τη νίκη στο μέτωπο της Ανατολής
[Φωτογραφικό υλικό]