«Γεωργίω Ιωαννίδη 1899-1960 …». Επιγραφή στον Άγ. Γεώργιο Γελδεγιρμέν
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH005-010.jpg
Τίτλος
«Γεωργίω Ιωαννίδη 1899-1960 …». Επιγραφή στον Άγ. Γεώργιο Γελδεγιρμέν
Περιγραφή
Άγιος Γεώργιος Γελδεγιρμέν (Yeldeğirmen στη Χαλκηδόνα / Kadıköy), ναός φωτ 10. «ΓΕΩΡΓΙΩ ΙΩΑΝΝΙΔΗ τω Ρυσίω1899-1960 || Κεντρικώ εφόρω || άψογον βιοτήν επιδείξαντι || και επί των επάλξεων || εαυτόν αναλώσαντι || η Βιθυνών Μητρόπολις || Χαλκηδών Μνήμης χάριν». Η Μητρόπολη Χαλκηδόνος τοποθέτησε αυτήν την αναμνηστική επιγραφή στον ναό, για να τιμήσει τη μνήμη του κεντρικού εφόρου της ενορίας του Αγίου Γεωργίου.
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Γεώργιος, άγιος.
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ρωμιοσύνη.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.