Το «Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_H_002b.jpg
Τίτλος
Το «Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο
Περιγραφή
«Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο / Μέλνικ (ΝΔ Βουλγαρία) φωτ 02β.
Χρόνος λήψης
3/1983
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μελένικο / Melnik.
Σπίτι, σπίτια.