Το «Βυζαντινό» αρχοντικό στο Μελένικο
[Φωτογραφικό υλικό]