Ντικιλί Τας, μνημείο Ρωμαίου αξιωματικού
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_ROMAN_DIKILI_001.JPG
Τίτλος
Ντικιλί Τας, μνημείο Ρωμαίου αξιωματικού
Περιγραφή
Ντικιλί Τας, ρωμαϊκό ταφικό μνημείο (περιοχή Φιλίππων, Αν. Μακεδονία) φωτ 01.
Χρόνος λήψης
25/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ταφικό μνημείο.
Φίλιπποι, Αν. Μακεδονία.