Ντικιλί Τας, μνημείο Ρωμαίου αξιωματικού
[Φωτογραφικό υλικό]