Πληροφοριακή πινακίδα για την σαρκοφάγο των Γατελούζων
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_184.JPG
Τίτλος
Πληροφοριακή πινακίδα για την σαρκοφάγο των Γατελούζων
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 184. Μετά την αναστήλωση του Κάστρου, έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία πληροφοριακές πινακίδες με σύντομα κείμενα, κατόψεις και σχέδια, που βοηθούν τον επισκέπτη να καταλάβει αυτόν τον ιστορικό χώρο με τις αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις και τα πάμπολλα κατάλοιπα. Κατά αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η περιήγηση και αυξάνεται το ενδιαφέρον του επισκέπτη που μαθαίνει χίλια πράγματα και απολαμβάνει έναν θαυμάσιο αρχαιολογικό περίπατο.
Χρόνος λήψης
19/10/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Μυτιλήνη, πόλη.
Σαρκοφάγος.