Πληροφοριακή πινακίδα για την σαρκοφάγο των Γατελούζων
[Φωτογραφικό υλικό]