Τμήμα του τείχους εσωτερικά της Νότιας Πύλης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_163.JPG
Τίτλος
Τμήμα του τείχους εσωτερικά της Νότιας Πύλης
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 163.
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.