Τμήμα του τείχους εσωτερικά της Νότιας Πύλης
[Φωτογραφικό υλικό]