Ανατολική άποψη του Κάστρου από την πλευρά της θάλασσας (το 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_153.jpg
Τίτλος
Ανατολική άποψη του Κάστρου από την πλευρά της θάλασσας (το 1998)
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 153. Διακρίνεται (αριστερά) ο εξωτερικός βυζαντινός τετράγωνος πύργος, που βρίσκεται ανατολικά του Μεγάλου Περιβόλου στην κορυφή του Κάστρου. Δεξιά, φαίνονται οι ανατολικές οχυρώσεις του Κάστρου καθώς απλώνονται κατά μήκος του οχυρωμένου λόφου.
Χρόνος λήψης
1/8/1998
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.