Ανατολική άποψη του Κάστρου από την πλευρά της θάλασσας (το 1998)
[Φωτογραφικό υλικό]