Πανοραμική άποψη του Κάστρου της Μυτιλήνης από δυτικά
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_150.JPG
Τίτλος
Πανοραμική άποψη του Κάστρου της Μυτιλήνης από δυτικά
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 150. Πανοραμική άποψη του Κάστρου (από δυτικά) πάνω από τον λόφο της Αγίας Ειρήνης, όπου βρίσκεται το Αρχαίο Θέατρο της Μυτιλήνης. Στο βάθος του ορίζοντα διαγράφονται τα μικρασιατικά παράλια.
Χρόνος λήψης
28/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.