Πανοραμική άποψη του Κάστρου της Μυτιλήνης από δυτικά
[Φωτογραφικό υλικό]