Η Μονή Σουμελά, μια αετοφωλιά πάνω από το ελατοδάσος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_TR_SOUMa_020.jpg
Τίτλος
Η Μονή Σουμελά, μια αετοφωλιά πάνω από το ελατοδάσος
Περιγραφή
Ανατολικός Πόντος, Ποντικές Άλπεις, όρος Μελά (νότια της Τραπεζούντας) φωτ 20.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Έλατο, ελάτη.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Ποντικές Άλπεις / Kara Deniz Dağları.