Η Μονή Σουμελά, μια αετοφωλιά πάνω από το ελατοδάσος
[Φωτογραφικό υλικό]