Προσκυνητάρι στο Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH015_030.jpg
Τίτλος
Προσκυνητάρι στο Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίου Παντελεήμονα Κουζκουντζούκ, φωτ 030. Tο προσκυνητάρι με δύο εικόνες του ιαματικού αγίου Παντελεήμονα.
Χρόνος λήψης
22/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Παντελεήμων, μεγαλομάρτυρας.