Προσκυνητάρι στο Αγίασμα Αγ. Παντελεήμονος στο Κουζκουντζούκι
[Φωτογραφικό υλικό]