Ηλικιωμένοι Έλληνες περνούν τις ώρες τους στην πλατεία της παλαιάς Σωζόπολης / Σωζούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_007.jpg
Τίτλος
Ηλικιωμένοι Έλληνες περνούν τις ώρες τους στην πλατεία της παλαιάς Σωζόπολης / Σωζούπολης
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 07.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Θρακιώτες.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.