Σωζούπολη: Ξύλινο αρχοντόσπιτο, χαρακτηριστικό δείγμα της μαυροθαλασσίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_011.jpg
Τίτλος
Σωζούπολη: Ξύλινο αρχοντόσπιτο, χαρακτηριστικό δείγμα της μαυροθαλασσίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 11.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.